Zachęcamy do korzystania z programu „Mieszkanie dla młodych”

Rządowy program „Mieszkanie dla młodych” to program polegający na dofinansowaniu wkładu własnego dla młodych osób (spełniających określone kryteria) kupujących swoje pierwsze mieszkanie. W wyniku dużej ilości wniosków i szybkiego wyczerpywania puli środków, rząd wstrzymał przyjmowanie takowych na rok 2016. Nie oznacza to jednak zamknięcia programu. Wnioski będzie można składać ponownie od dnia 1 stycznia 2017 roku. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że jesteśmy otwarci na taki rozkład terminów wpłat, aby mogli Państwo skorzystać z tego programu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

  • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) – ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
  • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) – ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
  • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
  • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Dodatkowych informacji udzielamy w naszym biurze. Aby dopasować terminy wpłat dla osób chcących skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych” prosimy o poinformowanie nas o takim fakcie podczas rozmowy z pracownikiem.