Inwestycja w jakość – wentylacja mechaniczna

Ostatnio przedstawiliśmy Państwu nasze rozwiązanie odnośnie dźwigu windowego. Temat wydawało by się bardzo prosty, ale obecnie wykorzystywana technika pozwala na dużą różnorodność rozwiązań dlatego omówienie wszystkich korzyści z tym związanych wydawało nam się bardzo istotne. Dziś chcielibyśmy przedstawić inną, nowoczesną instalację, która zdecydowanie wyróżnia nas wśród innych ofert na lokalnym rynku. Jest to instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Instalacja wentylacji to jeden z najważniejszych elementów mieszkania. Poprawnie zaprojektowana i wykonana zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort użytkowania. Wymiana powietrza konieczna jest do utrzymania jego czystości, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Nikt z pewnością nie lubi także przebywać w pomieszczeniach, w których jest duszno, zbyt wilgotno czy panuje nieprzyjemny zapach.  Bywają jednak takie sytuacje i takie warunki zewnętrzne, że nawet prawidłowe wykonanie nie gwarantuje prawidłowej cyrkulacji powietrza w mieszkaniu. W odpowiedzi na te problemy, a także z chęci obniżenia kosztów ogrzewania powstały systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, które na coraz szerszą skalę stosowane są nie tylko w przypadku budynków użyteczności publicznej, ale także w zabudowie mieszkaniowej. W taki system będzie wyposażona także obecnie przez nas realizowana inwestycja „Pod Jabłoniami”.

   Fot. 1 Przykładowa centrala wentylacyjna na dachu budynku

 

Najprostszym systemem wentylacyjnym stosowanym na szeroką skalę jest wentylacja grawitacyjna. Takie rozwiązanie stosowane było także przez nas we wszystkich dotychczasowych realizacjach. Polega ono na podłączeniu pomieszczeń takich jak kuchnie, łazienki czy toalety do przewodu wentylacyjnego, którego ujście znajduje się powyżej poziomu dachu. Dzięki różnicy ciśnień powietrze jest wywiewane z tych pomieszczeń, a nawiew odbywa się przez okna lub specjalne szczeliny bądź też nawiewniki. W całym procesie bardzo ważne jest wietrzenie pomieszczeń – także zimą. To z kolei pociąga za sobą koszty. Powietrze nawiewane trzeba przecież ogrzać. Zdarzają się również takie sytuacje, że w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych powietrze jest nawiewane także przez kratki wentylacyjne, które miały przecież powietrze usuwać. W efekcie użytkownicy mieszkań na wszelkie sposoby zatykają kratki powodując zaburzenie cyrkulacji powietrza i tym samym rezygnując nie tylko z komfortu, ale także z możliwości oddychania czystym powietrzem.

Fot.2 Schemat ideowy instalacji wentylacji mechanicznej

 

Proponowane przez nas rozwiązanie niweluje wszystkie wady wentylacji grawitacyjnej. Cały proces będzie realizowany w następujący sposób: powietrze zewnętrze poprzez czerpnią będzie przepływać przez centralę wentylacyjną zlokalizowaną na dachu budynku. Tam nastąpi jego oczyszczenie za pomocą filtrów. Potocznie przyjęło się mówić, że powietrze zewnętrzne jest powietrzem świeżym, czystym. Wiemy już jednak o wszechobecnym smogu i innych zanieczyszczeniach. Ciężko zatem nazwać takie powietrze czystym. Z tego powodu w naszej centrali wentylacyjnej znajdować się będą filtry, który w znacznym stopniu oczyszczą powietrze dopływające do mieszkań. Za wstępne podgrzanie powietrza odpowiedzialna będzie nagrzewnica elektryczna. Z kolei za kluczowy proces oszczędzania energii odpowiadał będzie wymiennik krzyżowy. Najprościej rzecz ujmując: nawiewane powietrze będzie przejmować ciepło od powietrza wywiewanego z budynku. Odbywać się to będzie bez konieczności mieszania strumieniów, nie ma zatem obaw o „cofnięcie się” nieświeżego powietrza z powrotem do mieszkań. Cały system ma zapewniać temperaturę nawiewanego powietrza w granicach 20-22°C. Nagrzane powietrze wędrować będzie kanałami nawiewnymi do poszczególnych mieszkań do których wdmuchiwane będzie kratkami nawiewnymi zlokalizowanymi nad grzejnikami płytowymi. Osobnymi kanałami powietrze nieświeże będzie wyciągane i usuwane na zewnątrz za pomocą wyrzutni. Nad prawidłowym przepływem powietrza czuwać będą wentylatory promieniowo-osiowe odpowiedzialne zarówno za wywiew jak i nawiew. Nie należy mylić takiej instalacji z wentylacją hybrydową, która często potocznie również nazywana jest mechaniczną.  Całym układem będzie sterował system automatycznej regulacji. Centrala wentylacyjna będzie zabezpieczona tłumikami drgań, a przewody odpowiednio zaizolowane. Dzięki temu praca układu nie będzie generować hałasu. Wywiew mechaniczny dotyczył będzie także garażów podziemnych. Instalacja będzie wyposażona zarówno w detektory CO jak i LPG. Dzięki temu korzystać z nich będą mogły samochody korzystające z każdego rodzaju paliwa dostępnego na rynku, w także LPG.

Fot.3 Wymiennik krzyżowy – schemat

 

Już na etapie tego opracowania pragniemy poinformować o bardzo ważnej kwestii, którą będziemy jeszcze niejednokrotnie przypominać. Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła to bardzo duży krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania mieszkania. Będzie ona zrównoważona i zaprogramowana przez wykonawcę. W związku z tym pod żadnym pozorem nie wolno samoczynnie ingerować w jej pracę, a także zasłaniać kratek nawiewnych i wywiewnych. Takie działania mogą spowodować nieprawidłowe działanie, a także uszkodzenie poszczególnych elementów instalacji. Zastosowanie takiej technologii jest kosztowne dlatego, aby w pełni cieszyć się komfortem i przyszłymi oszczędnościami apelujemy o bezwzględne stosowanie się do otrzymanych w przyszłości wytycznych, a ewentualne naprawy i konserwacje zlecać wyspecjalizowanym w tym kierunku firmom.

Fot. 4 Przykładowy filtr powietrza do centrali wentylacyjnej

Podsumowując: użytkownicy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła mogą liczyć na następujące korzyści:

  • Brak ciągów wstecznych
  • Zapewniony dopływ ŚWIEŻEGO powietrza, oczyszczonego na filtrach
  • Stałą i jednostajną wymianę powietrza w pomieszczeniach
  • Znaczną oszczędność na kosztach ogrzewania
  • Brak możliwości mieszania się strumieniów powietrza, a co za tym idzie przykrych zapachów
  • Oszczędną i cichą pracę układu
  • Brak ograniczenia na korzystanie z garażów przez samochody wyposażone w instalację LPG